انفورماتیک

هر چیزی که مخصوص المپیاد کامپیوتر می باشد

انفورماتیک

هر چیزی که مخصوص المپیاد کامپیوتر می باشد

استفاده از تمامی فایل ها و نوشته ها و هر چیز دیگری که در این وبلاگ منتشر می شود در سایر وب سایتها و وبلاگ ها تنها با قراردادن پیوند به این سایت (www.informatics.blog.ir) مجاز است.


...پرسش خانه...BIMC 2013


سوالات مرحله اول آزمون انتخابی چهاردهمین دوره مسابقات جهانی گروهی ریاضی/ BIMC 2013

کلید مرحله اول آزمون انتخابی چهاردهمین دوره مسابقات جهانی گروهی ریاضی/ 2013 BIMC


=========================================================

.:.:: المپیاد های رسمی دانش آموزی کامپیوتر ::.:.

آزمون های مرحله اول المپیاد دانش آموزی کامپیوتر
آزمون های مرحله دوم المپیاد دانش آموزی کامپیوتر

آزمون های برنامه نویسی (مرحله سوم) المپیاد دانش آموزی کامپیوتر

آزمون های داخل باشگاه دانش پژوهان رشته ی کامپیوتر


.:.:: آزمون های آزمایشی المپیاد کامپیوتر دانش آموزی بسیج ::.:.

.:.:: سوالات هفتگی وبلاگ چلنجر ::.:.

.:.::  آزمون های آزمایشی المپیاد کامپیوتر مدرسه علوم کامپیوتر یزد ::.:.

.:.:: تمام آزمون ها و سوالات وبلاگ جی پک ::.:.

.:.:: سوالات و تمارین دبیرستان علامه حلی 1 تهران ::.:.

.:.:: سوالات المپیاد جهانی ریاضی ::.:.

.:.:: آزمون های آزمایشی المپیاد کامپیوتر و سوالات سایت آیریسک ::.:.

.:.:: سوالات و آزمون های خانه ریاضی شهر تهران ::.:.

.:.:: سوالات و تمارین از بخش های جبر و هندسه و نظریه اعداد ::.:.

.:.:: آزمون های آزمایشی المپیاد کامپیوتر نشانه برتر ( دبیرستان انرژی اتمی) ::.:.

.:.:: سوالات و آزمون های آزمایشی المپیاد کامپیوتر وبلاگ شاززز ::.:.

.:.:: سوالات و آزمون های برنامه نویسی مختلف ::.:.

.:.:: آزمون های آزمایشی (آمادگی مرحله اول) ربوکاپ ::.:.

.:.:: آزمون های مرحله اول و مرحله دوم IMC و ITMO ::.:.

.:.:: سوالات کشور های مختلف (تورنمنت شهرها) ::.:.
.:.:: آزمون ها و سوالات از بخش های مختلف ::.:.