انفورماتیک

هر چیزی که مخصوص المپیاد کامپیوتر می باشد

انفورماتیک

هر چیزی که مخصوص المپیاد کامپیوتر می باشد


آخرین نتایج رسمی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری(سال 1392) به شرح زیر می باشد :

کل آراء اخذ شده :  36/704/156 رای

کل  آراء قابل قبول (درست) : 35/458/747 رای

تعداد صندوق های مورد شمارش قرار گرفته :  58/764 صندوق رای

تعداد صندوق های مورد شمارش قرار نگرفته : 0 صندوق رای

1- دکتر حسن روحانی :        18/613/329 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 50.71
2- دکتر محمد باقر قالیباف :    6/077/292     رای     درصد تقریبی از کل آراء : 16.55
3- دکتر سعید جلیلی  :        
4/168/946     رای     درصد تقریبی از کل آراء : 11.35
4- دکتر محسن رضایی :       
3/884/412     رای       درصد تقریبی از کل آراء : 10.58
5- دکتر علی اکبر ولایتی :     
2/268/753     رای       درصد تقریبی از کل آراء : 06.18
6- آراء باطله (نادرست) :      
1/245/409    رای     درصد تقریبی از کل آراء : 03.39
7- مهندس سید محمد غرضی :  
446/015   رای       درصد تقریبی از کل آراء : 01.21

اعلام نتایج در ساعت 20:15 دقیقه در روز شنبه 25 خرداد سال 1392

تبریک به همه ی حامیان دکتر حسن روحانی ...امروز همان 2 خرداد 1376 هست...البته لازم به ذکر است که درصد کسب دکتر سید محمد خاتمی در آن رقابت ها 60/09 درصد بوده است... کنار همه ی این نتایج فقط کافیه که آهنگ یه روز خوب میاد از هیچکس رو گوش کنید تا ببینید که منظور همین امروز بوده...///

توجه شود بر اساس بند 2 قانون 21 قانون اساسی (انتخابات) رئیس جمهور پیروز در صورتی در دور اول پیروز این رقابت ها می باشد که دارای 50 درصد رای از کل آرا + یک رای یا بیشتر را داشته باشد

کار تمام شد... دکتر حسن روحانی با 50.71 درصد از کل آراء اخذ شده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد
.

همچنین دکتر حسن روحانی 52.4929 درصد از کل آراء درست اخذ شده را کسب کرده است

نکته قابل توجه ای جز ریاست جمهوری جدید دکتر حسن روحانی وجود ندارد...!!!

حمایت دکتر سید محمد خاتمی از دکتر حسن روحانی
حمایت حجت السلام اکبر هاشمی رفسنجانی از دکتر حسن روحانی

شما می توانید هم اکنون نتایج اولیه شمارش آراء را در ادمه مطلب بخوانید.
یازدهمین نتایج رسمی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 به شرح زیر می باشد :

کل آراء اخذ شده : 27/594/719 رای

کل  آراء قابل قبول (درست) : 26/682/084 رای

تعداد صندوق های مورد شمارش قرار گرفته :  44/745 صندوق رای

تعداد صندوق های مورد شمارش قرار نگرفته : 14/019 صندوق رای

1- دکتر حسن روحانی :      14/020/139 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 50.80
2- دکتر محمد باقر قالیباف :  4/369/985    رای    درصد تقریبی از کل آراء : 15.83
3- دکتر سعید جلیلی  :     3/163/211    رای   درصد تقریبی از کل آراء : 11.46
4- دکتر محسن رضایی :     3/129/444    رای   درصد تقریبی از کل آراء : 11.34
5- دکتر علی اکبر ولایتی :  1/673/200    رای   درصد تقریبی از کل آراء : 06.06
6- آراء باطله (نادرست) :       912/635   رای  درصد تقریبی از کل آراء : 03.30
7- مهندس سید محمد غرضی :   326/105  رای  درصد تقریبی از کل آراء : 01.18


اعلام نتایج در ساعت 17:00 دقیقه در روز شنبه 25 خرداد سال 1392

تبریک به همه ی حامیان دکتر حسن روحانی ...امروز همان 2 خرداد 1376 هست...البته لازم به ذکر است که درصد کسب دکتر سید محمد خاتمی در آن رقابت ها 60/09 درصد بوده است... کنار همه ی این نتایج فقط کافیه که آهنگ یه روز خوب میاد از هیچکس رو گوش کنید تا ببینید که منظور همین امروز بوده...///

توجه شود بر اساس بند 2 قانون 21 قانون اساسی (انتخابات) رئیس جمهور پیروز در صورتی در دور اول پیروز این رقابت ها می باشد که دارای 50 درصد رای از کل آرا + یک رای یا بیشتر را داشته باشد

فعلا درصد تمام آراء بر حسب تمام آراء دکتر حسن روحانی بیش از 50 درصد می باشد و فعلا کار تموم هست...!!!

نکته قابل توجه این است که در ما بین اعلام دهمین و یازدهمین نتایج رسمی شمارش آراء رای های دکتر محسن رضایی با سقوط حدود 0.5 درصدی و افزایش آرا 0.2 درصدی دکتر سعید جلیلی می باشد و همچنین تعویض جایگاه سوم و چهارم میان این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری می باشد و نکته بعد کاهش حدود 0.2 درصدی آراء دکتر حسن روحانی و رسیدن به 50.80 درصدی می باشد ؛ تا به این حال بر اساس درصد دکتر حسن روحانی در رای های صحیح و درست 52.545 می باشد که با درصد هر کدام یعنی کل رای ها و رای های صحیح که انتخاب رئیس جمهور نیز بر اساس کل آراء اخذ شده می باشد فعلا دکتر حسن روحانی پیروز این رقابت ها می باشد مقدار رای های دکتر حسن روحانی به صورت ضریب بسیار بالایی در حال افزایش می باشد.

دهمین نتایج رسمی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 به شرح زیر می باشد :

کل آراء اخذ شده : 23/014/873 رای

کل  آراء قابل قبول (درست) : 22/247/364 رای

تعداد صندوق های مورد شمارش قرار گرفته : - صندوق رای

1- دکتر حسن روحانی :        11/754/013 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 51.07
2- دکتر محمد باقر قالیباف :  3/494/938    رای    درصد تقریبی از کل آراء : 15.18
3- دکتر محسن رضایی :     2/723/202    رای   درصد تقریبی از کل آراء : 11.83
4- دکتر سعید جلیلی  :     2/593/169    رای   درصد تقریبی از کل آراء : 11.26
5- دکتر علی اکبر ولایتی :  1/405/543    رای   درصد تقریبی از کل آراء : 06.10
6- آراء باطله (نادرست) :       767/509   رای  درصد تقریبی از کل آراء : 03.33
7- مهندس سید محمد غرضی :   276/499  رای       درصد تقریبی از کل آراء : 01.20

اعلام نتایج در ساعت 15:30 دقیقه در روز شنبه 25 خرداد سال 1392


نهمین نتایج رسمی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 به شرح زیر می باشد :

کل آراء اخذ شده : 12/091/699 رای

کل  آراء قابل قبول (درست) : 11/686/139 رای

تعداد صندوق های مورد شمارش قرا گرفته : 58/764 صندوق رای

1- دکتر حسن روحانی :        6/049/655 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 50.03
2- دکتر محمد باقر قالیباف :  1/844/463    رای    درصد تقریبی از کل آراء : 15.25
3- دکتر محسن رضایی :     1/518/964    رای   درصد تقریبی از کل آراء : 12.56
4- دکتر سعید جلیلی  :     1/400/712    رای   درصد تقریبی از کل آراء : 11.58
5- دکتر علی اکبر ولایتی :      729/044    رای   درصد تقریبی از کل آراء : 06.02
6- آراء باطله (نادرست) :       405/560   رای  درصد تقریبی از کل آراء : 03.35
7- دکتر سید محمد غرضی :   143/301  رای  درصد تقریبی از کل آراء : 01.18

اعلام نتایج در ساعت 12:00 دقیقه در روز شنبه 25 خرداد سال 1392


هفتمین نتایج رسمی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 به شرح زیر می باشد :

کل آراء اخذ شده : 8/319/768 رای

کل  آراء قابل قبول (درست) : 8/050/738 رای

تعداد صندوق های مورد شمارش قرا گرفته : 14603 صندوق رای

1- دکتر حسن روحانی :        4/125/032 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 49.58
2- دکتر محمد باقر قالیباف :  1/341/947   رای    درصد تقریبی از کل آراء : 16.12
3- دکتر سعید جلیلی  :     1/056/327   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 12.69
4- دکتر محسن رضایی :        902/121   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 10.84
5- دکتر علی اکبر ولایتی :      521/097   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 06.25
6- آراء باطله (نادرست) :       269/030  رای  درصد تقریبی از کل آراء : 03.23
7- مهندس سید محمد غرضی :   104/214  رای       درصد تقریبی از کل آراء : 01.25

اعلام نتایج در ساعت 10:30 دقیقه در روز شنبه 25 خرداد سال 1392

تبریک به همه ی حامیان دکتر حسن روحانی ...امروز همان 2 خرداد 1376 هست...البته لازم به ذکر است که درصد کسب دکتر سید محمد خاتمی در آن رقابت ها 60/09 درصد بوده است... کنار همه ی این نتایج فقط کافیه که آهنگ یه روز خوب میاد از هیچکس رو گوش کنید تا ببینید که منظور همین امروز بوده...///

تقریبا درصد آراء بر حسب تمام آراء دکتر حسن روحانی نزدیک 50 درصد می باشد و تقریبا کار تموم هست...!!!

نکته قابل توجه این است که رای های دکتر حسن روحانی با صعود حدود 0.7 درصدی و در رای های صحیح و درست 51.237 می باشد که با درصد رای های صحیح که انتخاب رئیس جمهور نیز بر اساس رای های صحیح می باشد فعلا دکتر حسن روحانی پیروز این رقابت ها می باشد


ششمین نتایج رسمی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 به شرح زیر می باشد :

کل آراء اخذ شده : 6/598/300 رای

کل  آراء قابل قبول (درست) : 6/387/317 رای

تعداد صندوق های مورد شمارش قرا گرفته : 12058 صندوق رای

1- دکتر حسن روحانی :        3/219/322 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 48.79
2- دکتر محمد باقر قالیباف :  1/095/671   رای    درصد تقریبی از کل آراء : 16.60
3- دکتر سعید جلیلی  :        868/301   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 13.15
4- دکتر محسن رضایی :        708/941   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 10.74
5- دکتر علی اکبر ولایتی :      412/941   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 06.25
6- آراء باطله (نادرست) :       210/983  رای  درصد تقریبی از کل آراء : 03.19
7- مهندس سید محمد غرضی :    82/141  رای      درصد تقریبی از کل آراء : 01.24

اعلام نتایج در ساعت 9:30 دقیقه در روز شنبه 25 خرداد سال 1392

تبریک به همه ی حامیان دکتر حسن روحانی ...امروز همان 2 خرداد 1376 هست...البته لازم به ذکر است که درصد کسب دکتر سید محمد خاتمی در آن رقابت ها 60/09 درصد بوده است... کنار همه ی این نتایج فقط کافیه که آهنگ یه روز خوب میاد از هیچکس رو گوش کنید تا ببینید که منظور همین امروز بوده...///

تقریبا درصد آراء دکتر حسن روحانی نزدیک 50 درصد می باشد و تقریبا کار تموم هست...!!!

نکته قابل توجه این است که رای های دکتر حسن روحانی با سقوط حدود 3 درصدی و رای های دکتر سعید جلیلی با صعود حدود 1 درصدی از کل آرا می باشد به نظر بنده در ششمین نتایج رسمی احتمالا شهر اصفهان مورد شمارش قرار گرفته چون اکثرا به اصول گرایان رای داده بودند تا به این حال بر اساس درصد دکتر حسن روحانی در رای های صحیح و درست 50.4017 می باشد که با درصد رای های صحیح که انتخاب رئیس جمهور نیز بر اساس رای های صحیح می باشد فعلا دکتر حسن روحانی پیروز این رقابت ها می باشد

پنجمین نتایج رسمی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 به شرح زیر می باشد :

کل آراء اخذ شده : 5/378/714 رای

کل  آراء قابل قبول (درست) : 5/211/245 رای

تعداد شعب مورد شمارش قرا گرفته : 10/718 شعبه

1- دکتر حسن روحانی :        2/720/144 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 50.57
2- دکتر محمد باقر قالیباف :    903/389   رای    درصد تقریبی از کل آراء : 16.79
3- دکتر سعید جلیلی  :        679/524   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 12.63
4- دکتر محسن رضایی :       536/725   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 09.97
5- دکتر علی اکبر ولایتی :     305/529   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 05.68
6- آراء باطله (نادرست) :       167/469  رای  درصد تقریبی از کل آراء : 03.11
7- مهندس سید محمد غرضی :   65/934  رای      درصد تقریبی از کل آراء : 01.22

اعلام نتایج در ساعت 9:00 دقیقه در روز شنبه 25 خرداد سال 1392

نکته قابل توجه این است که رای های دکتر محسن رضایی با سقوط 3 درصدی و رای های دکتر حسن روحانی با صعود 2.30 درصدی از کل آرا می باشد به نظر بنده در چهارمین نتایج رسمی احتمالا شهر لرستان مورد شمارش قرار گرفته چون اکثرا به دکتر محسن رضایی رای داده بودند تا به این حال بر اساس درصد دکتر حسن روحانی در رای های صحیح و درست 52.19 می باشد که با درصد هر کدام یعنی کل رای ها و رای های صحیح که انتخاب رئیس جمهور نیز بر اساس رای های صحیح می باشد فعلا دکتر حسن روحانی پیروز این رقابت ها می باشدچهارمین نتایج رسمی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 به شرح زیر می باشد :

کل آراء اخذ شده : 3/024/434 رای

کل  آراء قابل قبول (درست) : 2/927/547 رای

تعداد شعب مورد شمارش قرا گرفته : 58764 شعبه

1- دکتر حسن روحانی :        1/459/998 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 48.27
2- دکتر محمد باقر قالیباف :    487/549   رای    درصد تقریبی از کل آراء : 16.12
3- دکتر سعید جلیلی  :        383/820   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 12.69
4- دکتر محسن رضایی :       383/489   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 12.67
5- دکتر علی اکبر ولایتی :     174/494   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 05.76
6- آراء باطله (نادرست) :        96/887  رای  درصد تقریبی از کل آراء : 03.20
7- مهندس سید محمد غرضی :   38/197  رای      درصد تقریبی از کل آراء : 01.26

اعلام نتایج در ساعت 8:00 دقیقه در روز شنبه 25 خرداد سال 1392سومین نتایج رسمی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 به شرح زیر می باشد :

کل آراء اخذ شده : 2/186/069 رای

کل  آراء قابل قبول (درست) : 2/114/063 رای

تعداد شعب مورد شمارش قرا گرفته : 4148 شعبه

1- دکتر حسن روحانی :        1/035/805 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 47.38
2- دکتر محمد باقر قالیباف :    377/733   رای    درصد تقریبی از کل آراء : 17.27
3- دکتر سعید جلیلی  :        302/748   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 13.84
4- دکتر محسن رضایی :       240/280   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 10.99
5- دکتر علی اکبر ولایتی :     128/049   رای   درصد تقریبی از کل آراء : 05.85
6- آراء باطله (نادرست) :        72/006  رای  درصد تقریبی از کل آراء : 03.29
7- مهندس سید محمد غرضی :     29/448  رای        درصد تقریبی از کل آراء : 01.34

اعلام نتایج در ساعت 7:45 دقیقه در روز شنبه 25 خرداد سال 1392دومین نتایج رسمی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 به شرح زیر می باشد :

کل آراء اخذ شده : 1/819/984 رای

کل  آراء قابل قبول (درست) : 1/759/079 رای

تعداد شعب مورد شمارش قرا گرفته : 3573 شعبه

1- دکتر حسن روحانی :        834/859 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 45.87
2- دکتر محمد باقر قالیباف :    320/562 رای    درصد تقریبی از کل آراء : 17.61
3- دکتر سعید جلیلی  :        257/822 رای   درصد تقریبی از کل آراء : 14.16
4- دکتر محسن رضایی :       214/368 رای   درصد تقریبی از کل آراء : 11.77
5- دکتر علی اکبر ولایتی :     106/144 رای   درصد تقریبی از کل آراء : 05.83
6- آراء باطله (نادرست) :       60/905 رای  درصد تقریبی از کل آراء : 03.34
7- مهندس سید محمد غرضی :   25/324 رای       درصد تقریبی از کل آراء : 01.39
 
اعلام نتایج در ساعت 7:30 دقیقه در روز شنبه 25 خرداد سال 1392


موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۲/۰۳/۲۴
علی رمضانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی